Skip navigation
LimoTaxi Europe, Car services - Brussels Airport Shuttles, Home page English limo.taxi.bmw.7 limo.taxi.mercedes.e.class limo.taxi.mercedes.s.class limo.taxi.mercedes.viano.8.pax
+1 914 6629413
info@limotaxi.net
Request Quote
& Book On-line

利姆出租, 卢森堡客车服务

利姆出租卢森堡城市和机场的英里里程与驾车距离

利姆出租客车服务提供从中欧任何城市到卢森堡的服务。对超过100公里的运输,利姆出租为您提供非常具有市场竞争力的最佳价格。

利姆出租营运卢森堡往/返于中欧出发地/目的地。下表列举了一些运费,请给我们发电子邮件索要报价。

出发地 - 目的地 公里里程 英里里程 价格 欧元
卢森堡 - 阿姆斯特丹 371 KM 230,5 Mi 594 €
卢森堡 - 安特卫普 280 KM 174,0 Mi 448 €
卢森堡 - 布鲁塞尔 233 KM 144,8 Mi 373 €
卢森堡 - 鲁尔蒙德 240 KM 149,1 Mi 384 €
卢森堡 - 鹿特丹 361 KM 224,3 Mi 578 €
卢森堡 - 海牙 390 KM 242,3 Mi 624 €